Đang quan tâm

Năng lực triển khai dự án

Năng lực triển khai dự án

Quá trình tổ chức thực hiện các dự án được bắt đầu không phải chỉ sau khi ký hợp đồng mà từ giai đoạn phân tích đề xuất giải pháp theo yêu cầu khách hàng (thông qua các hình thức như hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất giải pháp,…) và được kết thúc không phải chỉ sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mà kéo dài đến khi hết hiệu lực của thời gian bảo hành. Sau thời gian này, IpExpert có các giải pháp về bảo trì hệ thống để tiếp tục hỗ trợ khách hàng khai thác, vận hành và ứng dụng hệ thống liên tục, hiệu quả.

Giới thiệu chung về Ipexpert

Giới thiệu chung về Ipexpert

Giới thiệu chung về ipexpert

 
Phòng kinh doanh
Mr Hoàng 
0386.666.663
Mr Đại  
0976.043.616
 Phòng Kỹ Thuật
Mr Dũng
0386.666.663
Mr Đức
0386.666.663